ประวัติบริษัท


ปี พ.ศ. 2505 เป็นปีที่บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้น และใช้ชื่อ หจก. บนถนนเจริญนคร โดย คุณประสาน เลิศคัมภีร์ศีล และ
คุณนงลักษณ์ เลิศคัมภีร์ศีล
ได้เล็งเห็นพลาสติก มีความยืดหยุ่นได้ดี สามารถทำแบบงานได้หลากหลาย เริ่มแรกจากเครื่องฉีด (เรียกว่าเครื่องโหน) พลาสติก 1 ตัว เรียกว่า เครื่องโหน มาทำการผลิตฝาขวดน้ำ และเคมี


ในปี 2508 ได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ดาวคนอง ด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งใจ และมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี จำนวนเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้น สถานที่เดิมไม่เพียงพอที่จะลงเครื่องจักรเพิ่ม


ปี พ.ศ. 2520 ทางบริษัทฯ ได้สั่งเครื่องเป่าขวดอัตโนมัติจากต่างประเทศ ซึ่งทำงานได้เร็วกว่าเครื่องจักรในประเทศที่มีอยู่ในขณะนั้น และทางบริษัทฯ ได้ทำการทยอยเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติต่อมาเรื่อย พร้อมทั้งขยายพื้นที่ของโรงงาน และเพิ่มจำนวนสินค้า และพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ ออกจำหน่าย


ปี พ.ศ. 2531 ทางบริษัทฯ ได้สั่งเครื่องเป่าถังอัตโนมัติ ขนาด 30 ลิตร เข้ามาทำการผลิตถัง และจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่


ปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตฟองสบู่แตก (ต้มยำกุ้ง) ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับทางบริษัทฯ มองหาสถานที่เพื่อทำการขยายตัวโรงงานเพิ่มเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งในส่วนของเครื่อง ฉีด และเครื่องเป่าขนาดกลาง


ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 และได้เปลี่ยนจาก หจก. มาเป็น บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด แทนกำลังการผลิตมากกว่าปีละ 4000 ตัน พร้อมทั้งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และ UN CERTIFICATE สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา เคมี และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ทั้งในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ


จากประสบการณ์ครึ่งศตวรรษ บริษัทฯ ได้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในด้านคุณภาพและบริการ และเรายังคงเดินหน้าปณิธานที่ว่า ซื่อสัตย์ ตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการที่ดี และมีคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยพันธกิจที่ว่าเราคือผู้ชำนาญด้านบรรจุภัณฑ์