วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการ จำนวน 3 อัตรา
หัวหน้าประกันคุณภาพสินค้า (Q.C.) จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสินค้า (Q.C.) จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานฝ่ายบุคคล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบัญชี จำนวน 3 อัตรา
พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา
พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
พนักงานวางแผนการผลิต จำนวน 2 อัตรา
พนักงานขับรถส่งสินค้า (4 ล้อ, 6 ล้อ) จำนวน 3 อัตรา
หัวหน้าประกันคุณภาพสินค้า (Q.C.) จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ IT ฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา
ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทุกตำแหน่ง
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• มีวุฒิ/ความรู้ตามสายงาน
• มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย หรืออีเมล์มาที่ hr@plasto-pack.com
สนใจสมัครได้ที่ แผนกบุคคล-อบรม บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด เลขที่ 21/3 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000